Visie en missie

Missie

VC Kapellen streeft er naar een lokaal verankerde club te zijn die iedereen kansen aanbiedt tot het sporten in een aangemane familiale sfeer. Van topniveau in Liga B tot recreatief sporten onder vrienden. Ook  mensen met een beperking (Pandou Bears & G-Volleybal) kunnen terecht in onze club om tussen vrienden leuke momenten te beleven tijdens het sporten.

Visie

De voorbije jaren heeft de club hard gewerkt om een fincanieel gezonde club te worden. Nu dit doel bereikt is, wordt het tijd om ons te focussen op de toekomst. Met herwonnen enthousiasme & positieve mentaliteit willen we terug meer aandacht geven aan het opbouwen van een kwalitatieve jeugdwerking zonder daarbij onze huidige leden uit het oog te verliezen.

Via professionele communicatie trachten we alle leden op de hoogte te brengen en te houden van wat er allemaal leeft in de club. Dit in combinate met een laagdrempelige aanspreekbaarheid van alle bestuursleden moet er voor zorgen dat iedereen zich welkom voelt in de club.

Daarnaast blijven we als club niet blind voor onze sociale verantwoordelijkheden en willen we ook vol inzetten op het stimuleren en uitbouwen van de sportgelegenheden voor de jeugd & jongeren die net dat extraatje aandacht kunnen gebruiken.

Waarden

Respect & fairplay

Het spreekt voor zich dat deze waarden als sportclub hoog in het vaandel gedragen worden. VC Kapellen eist van al haar leden zowel op als naast het veld respect voor iedereen: scheidsrechters, toeschouwers, medeclubgenoten, vrijwilligers, sponsors, spelers en bezoekers van andere clubs, …

Diversiteit: iedereen is gelijkwaardig

De club tolereert onder geen enkele omstandigheden enige vorm van discriminatie op basis van geslacht, nationaliteit, geloof, sexualiteit of validiteit. Binnen VC Kapellen is iedereen gelijkwaardig. Wij streven  naar om een zo open mogelijke club waarin iedereen zichzelf kan zijn en begrip heeft voor elkaar.

Winners op het veld – framily ervoor én er na!

Op het veld wordt er gestreden voor elke punt, iedereen naar zijn vermogen. Een winnersmentaliteit wordt binnen de club zeker aangemoedigd. Voor en na de matchen verwachten we van alle leden correct gedrag om een joviale atmosfeer tussen friends & family te stimuleren.